Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług A.L.V. „LINK” sp. z o.o.
powstało 27 marca 1990r.
Zajmujemy się zbieraniem, transportem, demontażem oraz recyklingiem zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
Zużyte akumulatory przyjmowane są w siedzibie Firmy w Wałbrzychu.
Posiadamy bazę transportową przystosowaną do przewozu odpadów niebezpiecznych.

Siedziba Firmy zlokalizowana jest w Wałbrzychu - mieście powiatowym Dolnego Śląska, w malowniczej okolicy u podnóży Chełmca, w dzielnicy Sobięcin, w pobliżu drogi wyjazdowej z Wałbrzycha w kierunku Jeleniej Góry.


NAZWA I ADRES FIRMY:

Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług
A.L.V. "Link" Spółka z o.o.
ul. Sportowa 13,
58-305 Wałbrzych

Zakład Przetwarzania Zużytych Akumulatorów oddział Legnica
ul. Złotoryjska 194,
59-220 Legnica


OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE:

Zbierania, demontażu, transportu i przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów.


GIOŚ numer rejestrowy E0016998BP.

NIP: 886-000-25-34
REGON: 005810784
Numer KRS: 0000199473 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego)


POSIADAMY DECYZJE:

1. Decyzja na zbieranie znak: DW/6256/06/2014 z dnia 27.06.2014r. wydana przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha

2. Decyzja na transport znak: DW/6454/06/2014 z dnia 27.06.2014r. wydana przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha”

3. Pozwolenie Zintegrowane Marszałka Województwa Dolnośląskiego – decyzja nr PZ 195/2011 z dnia 20 lipca 2011r.
na prowadzenie instalacji do odzysku odpadów niebezpiecznych;

4. Wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dla prowadzącego zakład przetwarzania pod numerem E0016998BP.


KONTAKT:

Sekretariat 74 8423456, 74 8423457
Kom: 602 341 262
Fax: 74 842 34 58
e-mail: biuro@alv-link.pl